Game vui “Bói điểm” kỳ thi THPT!

Log in Facebook để chơi và xem “THẦY PHÁN” gì về điểm của bạn!

Kết quả “Bói điểm” chỉ mang mục đích giúp các bạn thí sinh xả stress sau giờ ôn bài.
Fanpage