Chào mừng bạn đã đến với bài trắc nghiệm nghề nghiệp

Bài trắc nghiệm nghề nghiệp do Tiến sĩ tâm lý John Holland thiết kế được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới.

Thông qua bài trắc nghiệm nghề nghiệp sẽ giúp bạn phát hiện khả năng nổi trội đang tiềm ẩn trong mình để tự định hướng nghề nghiệp và lựa chọn ngành học phù hợp trong 4 năm đại học sắp tới!

Hãy đăng nhập để bắt đầu bài trắc nghiệm

All Tag