Bài trắc nghiệm nghề nghiệp do Tiến sĩ tâm lý John Holland thiết kế được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới.

*Để có thể xác định nghề nghiệp và ngành học một cách chính xác và khách quan nhất. Hãy cân nhắc thật kỹ và trả lời trung thực từng câu hỏi bằng cách chọn một câu trả lời duy nhất mô tả đúng nhất về bạn.

Bắt đầu
Kết nối với chúng tôi